Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Pankreas


Hlavní funkcí Langerhansových ostrůvků, endokrinní části pankreatu, je řízení metabolismu sacharidů.

Hormony pankreatu

V Langerhansových ostrůvcích rozptýlených v tkáni pankreatu se nachází několik typů buněk.

  • Buňky typu A syntetizují glukagon, proglukagon a glukagonu podobné peptidy.
  • Buňky typu B secernují inzulin, proinzulin, C-peptid, amylin a kyselinu gama aminomáselnou (GABA).
  • Buňky typu D syntetizují somatostatin, v malém množství také gastrin a vazoaktivní intestinální polypeptid (VIP).
  • Buňky typu F produkují pankreatický polypeptid.

Inzulin je složen ze dvou polypeptidových řetězů spojených dvěma disulfidovými můstky. Nejprve je v buňkách syntetizován pre-proinzulin, který je během postranslační modifikace upraven na proinzulin. Ten se skládá ze dvou řetězů A a B, které jsou spojeny C-peptidem.

V Golgiho aparátu je protein C odštěpen a vzniká inzulin. Inzulin má v krvi krátký poločas (3–5 min) a je degradován v játrech a v ledvinách.

Stimulem k uvolnění inzulinu z B buněk je zvýšení glykemie. Proniknutí glukózy do buněk vede přes celou kaskádu signalizačních dějů k otevření vápníkových kanálů. Ca2+ vstoupí do buněk a dává podnět k syntéze inzulinu.

Organismus denně vytvoří 50 jednotek inzulinu. Jedna mezinárodní jednotka (IU) je množství inzulinu, které u králíka o hmotnosti 2 kg hladovějícího 24 hodin sníží glykemii ze 7,4 na 2,5 mmol/l.

Účinky inzulinu lze shrnout v následujících bodech:

  • Usnadňuje vstup glukózy do buněk (zvyšuje počet glukózových transportérů v cytoplasmatické membráně).
  • Také zvyšuje množství aminokyselin a draslíku do vstupujících do buněk.
  • Má anabolické účinky – stimuluje proteosyntézu a inhibuje proteolýzu.
  • V játrech stimuluje aktivací enzymu glykogensyntázy tvorbu glykogenu (glykogenezi) a potlačuje glukoneogenezi.
  • Stimuluje lipogenezi (aktivací lipogenetických enzymů)
  • Ve svalech stimuluje syntézu glykogenu, potlačuje glykogenolýzu

Inzulinové receptory

Inzulin se v cílových tkáních (játra, svaly, tuková tkáň) váže na membránové receptory s tyrozinkinázovou aktivitou.

Při nadbytku inzulinu dochází k spotřebovávání receptorů – down regulation. Inzulinové receptory se skládají ze dvou podjednotek alfa a ze dvou podjednotek beta. Inzulin se váže na podjednotky alfa, které jsou umístěny vně buněčné membrány, extracelulárně. Podjednotky beta procházejí buněčnou membránou a po navázání inzulinu na alfa podjednotky u nich dochází ke změně konformace a autofosforylaci. To spustí kaskádu signálních dějů, které jsou zodpovědné za zprostředkování účinku inzulinu.

Glukagon

Alfa buňky Langerhansových ostrůvků produkují glukagon. Jeho sekrece je inhibována zvyšující se glykemií, a naopak je stimulována aminokyselinami z potravy, katecholaminy a glukokortikoidy. Glukagon ovlivňuje především metabolické děje probíhající v játrech. Zvyšuje zde glykogenolýzu, stimuluje oxidaci mastných kyselin a tvorbu ketolátek. Těmito procesy se glukagon podílí na udržování glykemie a brání jejímu poklesu pod normální hodnoty.
 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: