Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Hypothalamus


Hlavní funkcí hypothalamu je koordinace vegetativního nervového systému, somatického nervového systému (periferního i centrálního) i dalších vlivů a faktorů s funkcí periferních endokrinních žláz.

Cílem těchto regulací je především udržování homeostázy vnitřního prostředí.

  • V hypothalamu jsou produkovány hormony, které ovlivňují buňky adenohypofýzy: releasing (uvolňující) faktory neboli liberiny – somatotropin stimulující hormon (GHRH), tyreotropin uvolňující hormon (TRH), kortikotropin uvolňující hormon (CRH), gonadotropin uvolňující hormon (GnRH),
  • a inhibiční faktory neboli statiny – prolaktin inhibující hormon (PIH) – dopamin a somatostatin (GHIH).
  • Hypothalamus ovlivňuje činnost autonomního nervového systému a reflexní chování vedoucí k udržení homeostázy.
  • V hypothalamu se také nachází centrum řídící termoregulaci.
  • Nachází se zde centrum řídící příjem potravy.
  • Hypothalamus má také vliv na metabolismus tuků a distribuci tukové tkáně.
  • Hypothalamus koordinuje stresovou reakci a integruje imunitní, zánětové a endokrinní procesy.
  • V hypothalamických jádrech jsou produkovány hormony oxytocin a vazopresin, posléze transportované do neurohypofýzy.

Prostřednictvím limbického systému je hypothalamus ovlivňován zrakovými, sluchovými, chuťovými a čichovými vjemy, velký význam mají také informace přiváděné aferentní částí parasympatického nervového systému.

Spolu s adenohypofýzou vytváří hypothalamus funkční jednotku, která je spojena portálním systémem. Díky ní jsou buňky hypofýzy vystaveny vyšší koncentraci hypothalamických hormonů než ostatní buňky v těle.

Hypothalamické hormony jsou vydávány do krve v pulsech, které jsou ovlivňovány cirkadiánními rytmy.

Posloupnost hypothalamus – hypofýza – periferní žlázy – cílové tkáně tvoří neuroendokrinní regulační osu. Ta zahrnuje řadu zpětnovazebných regulací.

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: