Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Nadledviny


Nadledviny jsou lokalizovány retroperitoneálně na horním pólu ledvin, mohou se však vyskytovat ektopicky i jinde v břišní dutině. Skládají se ze dvou vývojově i funkčně odlišných částí; kůry a dřeně.

Kůra nadledvina

Kůru nadledvin lze rozdělit podle histologické stavby i podle toho, jaké hormony jsou zde syntetizovány, do tří vrstev:

 • Zevní zona glomerulosa

  secernuje pod vlivem angiotenzinu II. mineralokortikoid aldosteron. Uplatňuje se v ledvinách, kde působí retenci Na+ a zvyšuje tak objem extracelulární tekutiny a depleci K+ a H+.

 • Střední zona fasciculata

  produkuje glukokortikoidy kortizol a kortikosteron a také nadledvinové androgeny.

  Glukokortikoidy v játrech zvyšují syntézu glykogenu i glukózy, zvyšují glykemii, v kosterním svalu naopak mají spíše katabolické účinky, podporují odbourávání aminokyselin a působí proti proteosyntéze. Na imunitní systém glukokortikoidy působí tlumivě, mají imunosupresivní a protizánětlivé účinky.

 • Vnitřní zona reticularis

  secernuje převážně androgeny dihydroepiandrosteron a androstendion, které jsou ve tkáních metabolizovány na testosteron a dihydrotestosteron. V tukové tkáni je androstendion přeměněn na estron, hormon s estrogenními účinky. Cílovými tkáněmi pro androgeny jsou pohlavní orgány, kosterní svaly, kůže, vlasové folikuly, larynx i některé části mozku.

Střední a vnitřní vrstva kůry je citlivá na hypofyzární ACTH, který indukuje tvorbu enzymu desmolázy, nezbytného pro syntézu hormonů.

Hypokortikalismus

Hypofunkce kůry nadledvin může být primární – příčinou je oboustranné poškození nebo atrofie kůry nadledvin – nebo sekundární, kdy je nedostatečná sekrece ACTH. Deficit hormonů kůry nadledvin může vyvrcholit adrenokortikální krizí, kdy má organismus vážné problémy s udržením homeostázy. Hyponatremie, hyperkalemie a hypoglykemie mohou přes arteriální hypotenzi vést až k cirkulačnímu šoku.

Příkladem primární hypofunkce kůry nadledvin může být její autoimunitní poškození – Addisonova nemoc. Nedostatek glukokortikoidů se zpočátku projevuje ve stresových situacích, hypoglykemií jsou ohroženy spíše děti. U dospělých vyplývají hlavní komplikace z nedostatku mineralokortikoidů, který působí dehydrataci a hyperkalemii.

Hyperkortikalismus

Příčinou hyperfunkce kůry nadledvin může být adenom, karcinom nebo hyperplazie kůry nadledvin podmíněná zvýšenou sekrecí ACTH, která je způsobena adenomem hypofýzy (Cushingova nemoc) nebo jeho ektopickou produkcí.

Cushingův syndrom je soubor klinických příznaků charakteristických pro nadbytek glukokortikoidů:

 • centrální obezita
 • měsíčkovitý obličej
 • svalová atrofie a slabost
 • atrofie kůže a podkoží, tvorba strií
 • diabetes mellitus II (hyperglykemie, hyperinzulinemie a inzulinorezistence)
 • virilizace, hirsuitismus a poruchy menstruace u žen
 • arteriální hypertenze je projevem mineralokortikoidního účinku glukokortikoidů

U primárního hyperaldosteronismu neboli Connova syndromu způsobuje nadbytek aldosteronu adenom kůry nadledvin. Důsledkem je retence Na+, expanze extracelulární tekutiny a z toho plynoucí arteriální hypertenze. Vylučování K+ a H+ distálními tubuly s následnou hypokalemií mají za následek únavu a malátnost. Deplece K+ může způsobit hypokalemickou neuropatii se sníženou koncentrační schopností ledvin a svalovou slabost projevující se sníženou motilitou střev a zácpou.

Dřeň nadledvin

Buňky dřeně nadledvin pocházejí z embryonální neuroektodermové lišty. Tyto buňky jsou endokrinně aktivní a produkují katecholaminy – adrenalin, noradrenalin a dopamin. Jejich sekrece je ovlivněna aktivitou sympatického vegetativního systému, dalším podnětem je hypoglykemie.

Účinek katecholaminů závisí i na tom, na jaké receptory působí:

 • V cirkulačním aparátu vyvolá adrenalin vazbou na β2 adrenergní receptory vazodilataci (v játrech a kosterních svalech), v tkáních s převahou α2 adrenergních receptorů vyvolá vazokonstrikci. Zvýšením spotřeby kyslíku v myokardu se může podílet na vzniku arytmií.

  Noradrenalin se váže na α1 adrenergní receptory, zvyšuje periferní odpor a snižuje srdeční výdej.

 • V játrech katecholaminy zvyšují glukoneogenezi a snižují glykogenolýzu, také zvyšují v krvi koncentraci glukózy a volných mastných kyselin.
 • Prostřednictvím β2 adrenergních receptorů působí bronchodilataci.
 • Snižují střevní motilitu (prostřednictvím β2 i α1 receptorů).
 • Zvyšují agregaci krevních destiček (vazbou na α2 receptory).

Hypofunkce

Nedostatečná funkce dřeně nadledvin se vyskytuje spolu s porušenou funkcí autonomního nervového systému. Samostatný syndrom hypofunkce dřeně však není popsán. Hlavním příznakem je ortostatická hypotenze, nedostatečná reakce cirkulačního aparátu důležitá pro udržení krevního tlaku. Také se objevuje necitlivost k hypoglykemii.

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: