Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Gonády


Buňky ovarií a testes produkují pohlavní hormony; estrogeny a gestageny u žen, androgeny u mužů.

Jde o hormony steroidní povahy. Zdrojem uvedených hormonů však může být i tuková tkáň (estrogeny), kůra nadledvin (androgeny) a plod a placenta v těhotenství. Pohlavní hormony jsou nezbytné pro diferenciaci mužského či ženského fenotypu, pro zdárný průběh puberty i pro vývoj gamet.

Mužský reprodukční systém

Pohlavní hormony jsou ovlivňovány hypothalamickým gonadoliberinem, který je do krve vylučován v pulsech opakujících se v intervalech 1–3 hodiny. Gonadoliberin řídí sekreci LH v gonadotrofních buňkách adenohypofýzy. Na uvolňování FSH pravděpodobně působí i jiné regulační faktory, neboť jeho sekrece neprobíhá ve vlnách kopírujících uvolňování gonadoliberinu. LH působí na receptory Leydigových buněk ve varlatech, a ovlivňuje tak produkci testosteronu a dihydrotestosteronu.

Hypogonadismus

je nedostatek testosteronu. Příčina může být v nedostatečné endokrinní aktivitě hypothalamu nebo hypofýzy, tato forma se nazývá hypogonadotropní hypogonadismus.

Pokud je příčinou primární porucha varlat, jde o hypergonadotropní hypogonadismus – plasmatické koncentrace LH i FSH jsou dostatečně vysoké, ale nevedou ke zvýšení sekrece androgenů.

Vrozená rezistence cílových tkání k androgenům vede k mužskému pseudohermafroditismu. Při syndromu testikulární feminizace, kdy jsou tkáně zcela necitlivé k androgenům, může být i při mužském genotypu vyjádřen ženský fenotyp.

Ženský reprodukční systém

Ženský reprodukční systém je řízen osou hypofýza – hypothalamus – ovaria, v těhotenství se také uplatní aktivita fetoplacentární jednotky.

Toto hormonální řízení umožňuje jistou autonomii; ženský reprodukční systém je do určité míry nezávislý na nervovém systému.

Změny v hormonální sekreci jsou častými příčinami ženské neplodnosti a poruch rozmnožovacích funkcí.

Zesílení sekrece hypothalamického gonadoliberinu v pubertě je zodpovědné za zesílení sekrece folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH). Tyto gonadotropní hormony mají vliv na zahájení endokrinní i gametogenní činnosti ovarií.

V ovariích probíhá ovariální cyklus, který řídí menstruační cyklus probíhající na děložní sliznici.

Poruchy menstruačního cyklu proto odrážejí poruchy ovariálního cyklu.

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: