Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Poruchy endokrinního systému


Buňky endokrinních žláz secernují do krve hormony, které následně regulují funkce organismu. Hormony působí až po navázání na receptor. Účinky hormonu v buňce se projeví podle toho, jakými signálními dráhami je konkrétní buňka vybavena.

Regulace aktivity endokrinních žláz probíhají na principu zpětné vazby. Narušení regulace může být příčinou nemoci.

Systém endokrinních žláz má stejně jako nervový systém řídící funkci. Upravuje a řídí funkci ostatních orgánových systémů a podílí se na udržování homeostázy.

Podle toho, jaké jsou účinky hormonu produkovaného danou žlázou, rozlišujeme:

  • poruchy hyperfunkční, při kterých jsou účinky hormonu nadměrné (kvůli nadbytečnému množství hormonu, zvýšenému množství nebo citlivosti receptorů)
  • hypofunkční poruchy, při kterých jsou účinky hormonu příliš nízké.

Podle původu jsou endokrinní poruchy rozdělovány na:

  • primární – porucha postihuje periferní žlázu a dochází ke autonomní změně sekrece hormonů
  • sekundární – příčinu je nutno hledat v regulačním mechanismu, který periferní žlázu řídí; může jít o nadřazenou žlázu (adenohypofýzu), porucha však může být způsobena i odchylkou regulační veličiny (například hladina ionizovaného kalcia a jí řízená aktivita příštítných tělísek)
  • terciální – změny v sekreci periferních hormonů jsou způsobeny zprostředkovaně na podkladě vícestupňové regulace (hypothalamus – hypofýza – periferní žláza – cílová tkáň) nebo vznikají na podkladě dlouhodobé adaptace endokrinní žlázy

V případě, že endokrinní žláza produkuje některý z hormonů v nadbytečném množství, zatímco jiný je secernován nedostatečně, mluvíme o dysfunkci.

Díky zpětnovazebným regulacím, které se snaží v organismu ustanovit vychýlenou rovnováhu, a proto zvyšují či snižují sekreci hormonu nebo působí atrofii či hypertrofii endokrinní tkáně, mohou být hormonální poruchy do určité míry kompenzovány a klinicky patrný syndrom se objeví se zpožděním.

Výjimkou nejsou ani iatrogenní syndromy, způsobené terapeutickým zásahem lékaře. Arteficiální podávání hormonů může způsobit hyperfunkční syndromy. Ty mohou vzniknout jako důsledek předávkování hormonálními preparáty nebo jako nežádoucí účinek léčby. Hypofunkční iatrogenní poruchy mohou být způsobeny léčebným zákrokem.

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: