Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Hyperfunkce hypofýzy neboli hyperpituitarismus


Nejčastější příčinou jsou benigní nádory – adenomy.

Může však být také způsobena nádory maligními, zánětlivými procesy (sarkoidózou, tuberkulózou) nebo o zvýšenou tvorbou hypothalamických liberinů.

Sekrece prolaktinu je regulována prostřednictvím dopaminu, který se do hypofýzy dostává portálním systémem. Při přerušení tohoto spojení se tvorba prolaktinu zesílí. Stejný následek mohou mít také léky blokující tvorbu dopaminu nebo dopaminové receptory.

Adenomy hypofýzy mají symptomatologii závislou na tom, z jaké buněčné linie adenom pochází. Jde-li o zmnožení buňky, která nebyla endokrinně aktivní, nemusí mít ani adenom endokrinní příznaky. Svým růstem však působí útlak okolí, také se může objevit snížení endokrinních funkcí – hypopituitSymptomy

Poloha hypofýzy je zodpovědná za rozvoj určitých klinických symptomů.

Objevují se:

  • Poruchy zraku – zvětšení hypofýzy vyvolá útlak optických nervů, což se projeví jako oboustranné zúžení zrakového pole (bitemporální hemianopsie); při dalším růstu může defekt progredovat až k tunelovému vidění, nebo dokonce k amauróze
  • Bolesti hlavy způsobené rozpínáním pouzdra adenohypofýzy
  • Epilepsie lokalizovaná v temporálních lalocích
  • Rinorea (vytékání mozkomíšního moku nosem) je způsobena progresí nádoru a narušením stropu nosní dutiny
  • Poruchy okohybných nervů

Nádor hypofýzy produkující růstový hormon

Sekrece GH je řízena hypothalamickým somatoliberinem a somatostatinem, které jsou uvolňovány v pulsech. Proto je i růstový hormon uvolňován ve vlnách, které se objevují zejména ve spánku, při stresu a při fyzické zátěži. Je-li však růstový hormon secernován adenomem, mizí pulsní charakter a sekrece je kontinuální.

Gigantismus vzniká v případě, že se adenom objeví ještě před pubertou nebo během puberty, kdy není ukončen růst organismu a dosud perzistují růstové chrupavky.

Akromegalie vzniká tehdy, když se adenom secernující růstový hormon objeví až po uzavření růstových zón kostí. Růstový hormon působí přímo na tkáně, ale také prostřednictvím IGF-1 (inzulinu podobný faktor), jehož tvorbu zvyšuje. Charakteristické změny, tedy zvětšení akrálních částí končetin, rukou i nohou, makroglosie a zhrubění hlasu, mohou nastupovat plíživě a nemusí být zpočátku pozorovány. Nemocný je ohrožen zejména hypertenzí, kardiomegalií, kardiomyopatií a následným srdečním selháním.

Nádor hypofýzy produkující ACTH

Zvýšená hladina glukokortikoidů, androgenů a mineralokortikoidů je charakteristická pro Cushingův syndrom. Je-li za tento stav zodpovědný adenom hypofýzy produkující ACTH, hovoříme o centrálním hyperkortikalismu nebo také o Cushingově nemoci. ACTH stimuluje produkci hormonů kůry nadledvin. Při zvýšené tvorbě ACTH se může projevit i jeho vliv na melanocyty stimulující hormony, což má za následek zvýšenou pigmentaci.

Prolaktinom

Prolaktinom je nádor hypofýzy produkující prolaktin. Je jednou z příčin zvýšené sekrece prolaktinu. Jeho důsledkem je často galaktorea – vytékání mléka z prsní žlázy mimo dobu kojení nebo i u mužů. Prolaktinom také snižuje sekreci gonadoliberinu, svojí expanzí může poškodit buňky produkující FSH a LH. Výsledkem je hypogonadismus, který se může projevit poruchami menstruačního cyklu, impotencí a neplodností. Prolaktinom je závislý na dopaminu, který sekreci prolaktinu tlumí. Podáváním dopaminergních agonistů lze tedy některé prolaktinomy léčit.
 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: