Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Diagnostika


Důležitou součástí endokrinologického vyšetření je stanovení koncentrace hormonu v plasmě.

Hormony jsou secernovány buňkami endokrinních žláz a k cílovým tkáním se dostávají krví. Předtím než mohou působit, je nutné, aby se navázaly na receptor. Nízkomolekulární hormony jsou krví transportovány ve vazbě na nosič, účinná je však pouze jejich volná frakce.

Pro účinky hormonů je podstatná nejenom jejich plasmatická koncentrace, ale i rychlost jejich degradace a vylučování, která může být snížena při onemocněních jater a ledvin.

Hladina hormonu je nejvyšší ve venózní krvi odtékající ze žlázy. Katetrizace této vény napomůže lokalizovat zdroj hormonu, ten často leží mimo endokrinní žlázu – ektopicky. Některé hormony jsou secernovány kontinuálně, jiné v pulsech. I na to je třeba brát ohled a odběr krve pro vyšetření standardizovat.

U některých hormonů je výhodné stanovit látku, která jejich hladinu odráží, nepodléhá však tak rychlé degradaci jako samotný hormon. Například C-peptid vypovídá spolehlivě o hladině inzulinu, jeho poločas v plasmě je však daleko delší.

Dynamické testy

sledují reakci cílové tkáně na podání hormonu. Podle povahy endokrinní poruchy mohou být stimulační nebo inhibiční. Využívají principu zpětnovazebné (inzulin) nebo nadřazené (test s ACTH nebo TSH) regulace.
 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: