Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Hypofunkční poruchy hypothalamu


Hypothalamický hypopituitarismus může být poruchou vrozenou, ale i získanou.

Může být postižena sekrece pouze jednoho hormonu (často GnRH nebo GHRH), což má za následek hypogonadismus nebo nanismus.

U získaných hypofunkčních hypothalamických poruch mohou být vedle poškození struktury příčinou také silné psychogenní podněty.

Dlouhodobý stres, podvýživa nebo dlouhodobé fyzické přetížení mohou rovněž funkce hypothalamu narušit. Postižen je zejména růst a rozmnožovací funkce, objevuje se oligomenorea, snížení libida, impotence.

V nucleus supraopticus a nucleus paraventrikularis jsou syntetizovány dva hormony – antidiuretický hormon ADH a oxytocin. Ty jsou poté axonálním prouděním transportovány do neurohypofýzy, ze které jsou vylučovány do krve. Příčin poškození těchto dvou jader je více, může jít například o autoimunitní proces, úraz, nádor či metastázu.

Centrální diabetes insipidus

ADH zvyšuje zpětnou resorpci vody v buňkách distálních tubulů a ve sběracích kanálcích ledvin. U centrálního diabetes insipidus se projeví nedostatek ADH vzestupem diurézy, která může dosáhnout až 20 litrů za den, druhotně se objeví také polydipsie. K rozlišení od renálního diabetes insipidus se používá koncentrační test, při kterém podání vazopresinu vyvolá snížení diurézy.

Oxytocin působí na hladkou svalovinu, zejména na svalstvo dělohy. Při porodu se uplatní v endokrinním systému spíše výjimečný mechanismus pozitivní zpětné vazby. Kontrakce hladké svaloviny se tímto mechanismem zesilují a vedou až k porodu. Oxytocin také působí na myoepitelové buňky mlékovodů při kojení.

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: