Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Aktuálně na ES


Změny tyroidální funkce a struktury u obézních dětí

Změny tyroidální funkce a struktury u obézních dětí Poruchy tyroidální funkce a struktury jsou popisovány u obézních osob. Existuje řada hypotéz vysvětlujících nález vyššího TSH u obézních lidí, předpokládajících třeba souvislost s leptinem zprostředkovaným zvýšením produkce pro-TRH, pokles T3 receptorů v hypothalamu nebo změny v periferní aktivitě dejodáz. V říjnu vyšel v Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism článek italských autorů, kteří se zabývali ověřením změn tyroidálních parametrů u obézních dětí. Z jejich studie vyplývá, že obézní děti měly častěji změny tyroidální struktury a funkce, které nelze vysvětlit pouze přítomností autoimunity.

Radetti a jeho tým vyšetřili skupinu 186 dětí s nadváhou nebo obezitou. U všech dětí bylo provedeno ultrazvukové vyšetření krku, základní antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření sérových hladin fT3, fT4, TSH a tyroidálních protilátek. Kontrolní skupinu tvořilo 40 dětí stejného věku s normální hmotností. U 12 dětí s negativními protilátkami a nálezem Hashimotovy tyroiditidy na sonografii byla provedena biopsie tenkou jehlou k ověření diagnózy tyroiditidy. Vzhledem k normálním výsledkům z cytologie (koloid a ojedinělé tyreocyty, žádné známky tyroiditidy) byl protokol studie změněn kvůli tomu, že by bylo neetické tyto punkce dále provádět.

Obézní děti byly rozděleny do čtyř skupin podle nálezu na štítné žláze. U 23 dětí (12,4 %) byla nalezena přítomnost tyroidálních protilátek a sonografického obrazu Hashimotovy tyroiditidy (skupina A). U 20 dětí (10,8 %) byl normální sonografický nález a pozitivní protilátky (skupina B). U 70 dětí (37,6 %) byl sonografický obraz podezřelý z Hashimotovy tyroiditidy, ale protilátky byly negativní (skupina C). U 73 dětí (39,2 %) byl normální sonografický obraz a negativní protilátky.

K další analýze byly použity pouze skupina C a D, neboť u skupin A a B je možné vysvětlit změny tyroidální funkce a struktury přítomností autoimunity. Ve skupině C signifikantně korelovala hladina TSH a BMI (p < 0,001), dále v této skupině korelovala hladina TSH se stupněm změn struktury štítné žlázy na sonografii (p < 0,05). Ve skupině D nebyly nalezeny staticky významné korelace mezi TSH a BMI.

(mid)

Zdroj: Radetti G, Kleon W, Buzi F, Crivellaro C, Pappalardo L, di Iorgi N, Maghnie M. Thyroid function and structure are affected in childhood obesity. J Clin Endocrin Metab 2008(Oct.7).Archiv starších novinek

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: