Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Aktuálně na ES


Osoby s posttraumatickou stresovou poruchou mají zvýšenou plasmatickou koncentraci vazopresinu

Osoby s posttraumatickou stresovou poruchou mají zvýšenou plasmatickou koncentraci vazopresinu Posttraumatická stresová porucha bývá spojena se změnami ve funkci osy hypothalamus-hypofýza-dřeň nadledvin. Arginin-vazopresin ve spojení s kortikotropin-releasing hormonem se přitom ukazují být nejdůležitějšími modulátory osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny.

Arginin-vazopresin je primárně uvolňován z neuronů nucleus supraopticus a nucleus paraventricularis jako odpověď na osmotický stres, je ovšem také produkován neurony limbického systému. Arginin-vazopresin indukuje sekreci ACTH a s tím spojené změny chování. S ohledem na tyto skutečnosti byla nově zaměřena pozornost na souvislost arginin-vazopresinu s posttraumatickou stresovou poruchou.

V popisované studii byla sledována koncentrace arginin-vazopresinu v plasmě u válečných veteránů s diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchou (N = 29). Informace o nemocných byly porovnáváni s údaji válečných veteránů, kteří netrpěli posttraumatickou stresovou poruchou (N = 29), a s kontrolní skupinou osob, jež trauma nezažily (N = 26). Obě skupiny válečných veteránů byly srovnatelné co se týče věku, pohlaví, roku a místa působiště v době války, aby se zabezpečily co nejpodobnější podmínky a okolnosti prožitého traumatu.

Zjistilo se, že koncentrace arginin-vazopresinu v plasmě byly statisticky významně vyšší u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou v porovnání se zdravými dobrovolníky i s veterány netrpícími posttraumatickou stresovou poruchou.

Zvýšené koncentrace arginin-vazopresinu v plasmě se ukázaly být specifickým markerem posttraumatické stresové poruchy. Výsledky prokázaly, že arginin-vazopresin hraje roli anxiogenního faktoru, nevysvětlují však změněnou odpověď na podání dexametazonu u posttraumatické stresové poruchy.

(hul)

Kloet CS, Vermetten E, Geuze E, Wiegant VM, Westenberg HGM. Elevated plasma arginine vasopressin levels in veterans with posttraumatic stress disorder. J Psych Research 2008;42:192–198.Archiv starších novinek

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: