Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Aktuálně na ES


Farmakoterapie kouření jako nevyhnutelný cíl v léčbě diabetu 2. typu

 Farmakoterapie kouření jako nevyhnutelný cíl v léčbě diabetu 2. typu Moderní vnitřní lékařství nevnímá diabetes mellitus (DM) 2. typu jen jako poruchu glykemického metabolismu, ale prosazuje komplexnější přístup k tomuto onemocnění. Právě deregulované koncentrace glukózy v krvi spolu s inzulinovou tolerancí jsou totiž důležitými prvky v etiopatogenezi aterosklerózy, zabijáka číslo jedna ve vyspělých zemích. O to větší důraz by proto měl být kladen u diabetiků 2. typu na další rizikové faktory, jako je například dyslipidemie nebo kouření.

Kouření je nejenom závažným socioekonomickým problémem, a ne náhodou je podle MKN-10 považováno za samostatnou nosologickou jednotku. Doby, kdy bylo toto psychické onemocnění vnímáno jako zlozvyk pacientů, již naštěstí pomalu ustupují a ke slovu se dostává moderní metodologie v boji s touto mimořádně silnou závislostí.

Nefarmakologické přístupy v odvykání kouření by sice byly z pohledu laické veřejnosti ideální metodou k docílení vytoužené abstinence, v praxi ale bez příslušných léčiv naprosto selhávají. Uvádí se, že bez příslušné medikace zanechá kouření asi 2 % pacientů.

V terapii odvykání kouření je v současné době k dispozici několik možností. Náhradní nikotinová terapie, ať už v jakýchkoliv lékových formách, je pouhou substitucí nikotinu a samotný adiktologický fenomén řeší jen z části. Je důležité si uvědomit, že pacient se tím sice závislosti úplně nezbavuje, zaniká zde ale expozice kancerogenním a jiným škodlivým látkám vznikajícím při spalování cigaret. Nikotinová substituční terapie umožní trvalou abstinenci asi 5 % pacientů, kteří se rozhodnou přestat kouřit.

Přípravek Vareniklin, který byl letos uveden na trh, tak představuje s pravděpodobností abstinence až 40 % skutečnou revoluci v léčbě nikotinismu. Vyniká nejen svou mimořádnou účinností, ale také minimálními nežádoucími účinky. Je zde skutečně na místě hovořit o milníku nejenom v odvykání kouření. Dochází totiž zároveň i ke zvratu v terapii onemocnění, kde kouření hraje zásadní roli jako prvek výrazně negativně modifikující chorobu.

Je chvályhodné, že český systém veřejného zdravotního pojištění začíná sledovat trend vyspělých států a implementuje odvykání kouření do svého preventivního portfolia, byť prozatím pouze s omezenou finanční podporou v rámci nadstandardu. Zůstává tak jen otázkou času, kdy terapie tabakismu bude standardní součástí péče o pacienta s diabetem 2. typu.

(ver)

Zdroj: VARENICLINE – Guidance for health professionals on a new prescription-only stop smoking medication. ASH, London, Listopad 2006.Archiv starších novinek

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: