Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Aktuálně na ES


Dlouhodobá léčba kortikoidy a rozvoj hypertenze

 Dlouhodobá léčba kortikoidy a rozvoj hypertenze Léčba kortikoidy je využívána v řadě indikací. Má také řadu dobře známých nežádoucích účinků způsobených nadbytkem kortikoidů. Tento stav se označuje jako iatrogenní Cushingův syndrom. Pacienti mají do určité míry stejné příznaky jako nemocní s endogenním nadbytkem kortikoidů, záleží to na dávce a době expozice léčbě kortikoidy. Vliv dlouhodobé léčby kortikoidy na krevní tlak nebyl systematicky sledován. Skupina anglických autorů však nyní prokázala vyšší prevalenci hypertenze u pacientů s revmatoidní artritidou na střední dávce kortikoidů oproti pacientům s revmatoidní artritidou na nízké dávce nebo bez léčby kortikoidy.

Revmatoidní artritida je spojena s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Hypertenze je jedním z rizikových faktorů pro jejich rozvoj s vyšší prevalencí u revmatoidní artritidy. Jednou z příčin hypertenze je také Cushingův syndrom. Vyšší hladina endogenního kortizolu vyvolává retenci sodíku, tento mechanismus však nebude stěžejní k rozvoji vyšší hypertenze. Mezi dalšími mechanismy se uplatňuje změna citlivosti cévní stěny na některé vasopresorické působky nebo zvýšená tvorba prekursorů aldosteronu.

Ve studii anglických autorů bylo sledováno 400 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli rozděleni do tří skupin podle expozice kortikoidům. První skupinu tvořili pacienti bez expozice nebo léčení jen limitovanou dobu. Druhá skupina zahrnovala pacienty s nízkou dávkou kortikoidů definovanou jako menší než 7,5 mg. Ve třetí skupině byli pacienti se střední dávkou kortikoidů, tedy větší či rovnou 7,5 mg. Pacienti se střední dávkou kortikoidů měli statisticky významně vyšší výskyt hypertenze (odds ratio 2,57) než pacienti léčení nízkou dávkou nebo zcela bez léčby kortikoidy.

Z popisované studie vyplývá, že expozice středním dávkám kortikoidů u revmatoidní artritidy může být nezávislým rizikovým faktorem pro rozvoj hypertenze. U této skupiny pacientů by měl být krevní tlak pravidelně sledován a včasně by měla být zahájena léčba hypertenze.

(mid)

Zdroj: Panoulas VF, Souhlas KM, Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Nightingale P, Kita MD, Elisaf MS, Kotas GD. Long-term exposure to medium-dose glucocorticoid therapy associates with hypertension in pacients with rheumatoid arthritis. Rheumatology 2008;47(1):72–75.Archiv starších novinek

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: