Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Homeostáza


Endokrinní systém se významně podílí na udržování homeostázy.

Tento výraz pochází z řeckého homoios (neměnný, stejný, stálý) a stasis (stav). Označuje děje odehrávající se v organismu, které směřují k stavu, kdy je v našem těle dosaženo ideálních podmínek. Tento stav se nazývá stálost vnitřního prostředí

Udržení homeostázy je významné i v případě, kdy by vnější příčiny mohly tento ideální stav narušit.

Endokrinní systém pomáhá organismu vrátit vychýlené veličiny zpátky do mezí, které jsou pro něj potřebné. Důležité faktory, jako je tělesná teplota, koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého v krvi, hustota krve, koncentrace jednotlivých minerálů, kyselost krve a další, musí být totiž udržovány v určitém rozmezí. To je nezbytné pro to, aby náš organismus mohl správně fungovat.

 
Anketa Ovlivňuje kouření negativně zdraví člověka? Ano, každého člověka.
 
[4533] Ano, ale jen u někoho.
 
[2048] Záleží na počtu vykouřených cigaret..
 
[3219] Ne.
 
[2517]
Starší ankety