Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Přehled článků


Deficit hormonů hypofýzy po traumatickém poškození mozku

Deficit hormonů hypofýzy po traumatickém poškození mozku

U pacientů po traumatickém poškození mozku s přetrvávající poruchou kognitivních funkcí byl zjištěn velmi častý deficit růstového hormonu i dalších hypofyzárních hormonů.

Deficience hormonů hypofýzy po úrazu mozku může přispívat k přetrvávajícím kognitivním poruchám u těchto pacientů. Francouzští autoři se ve své studii pokusili určit prevalenci přetrvávajícího deficitu hypofyzárních hormonů a jeho souvislost se závažností úrazu, kognitivními poruchami, narušením každodenních aktivit a kvalitou života.

Do studie bylo zařazeno 55 pacientů s přetrvávající poruchou kognitivních funkcí nebo poruchou chování nejméně 1 rok po úrazu mozku. Průměrný věk pacientů byl 36,1 roku, 84 % tvořili muži. U všech účastníků studie byla hodnocena bazální i stimulovaná sekrece hormonů hypofýzy, zjištěna závažnost úrazu, posouzeny kognitivní funkce a vliv poruchy na každodenní aktivity a kvalitu života.

Deficience alespoň jednoho hormonu hypofýzy byla zjištěna u 69 % pacientů. Nejčastěji se jednalo o deficit růstového hormonu (ve 40,0 % závažný, ve 23,6 % parciální), dále kortikotropního hormonu (27,3 %) a thyreotropinu (21,8 %). Deficit růstového hormonu statisticky významně souvisel s poruchou pozornosti a verbální paměti a s menším zapojením do každodenních aktivit. Nebyla zjištěna souvislost mezi závažností úrazu mozku a výskytem deficience hypofyzárních hormonů.

Praktickým závěrem této studie je doporučený screening deficitu růstového, kortikotropního a thyreotropního hormonu u pacientů s přetrvávající poruchou kognitivních funkcí po úrazu mozku, a to vzhledem k tomu, že tyto deficity jsou u takových pacientů velmi časté a mohou ovlivňovat jejich závislost na cizí pomoci a kvalitu života.

(zza)

Zdroj: Kozlowski M. O., Yollin E., Merlen E., et al. Lasting pituitary hormone deficiency after traumatic brain injury. J Neurotrauma. 2012 Jan 1; 29 (1): 81–9Archiv starších novinek

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: