Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Přehled článků


Následná lékařská péče u žen s Turnerovým syndromem

Následná lékařská péče u žen s Turnerovým syndromem

Léčba Turnerova syndromu pomocí růstového hormonu patří ke zlatým standardům indikací růstového hormonu. Dokáže totiž u takto postižených dívek zlepšit jejich zdravotní stav. Důležité je nicméně celoživotní sledování. Zhodnocení tohoto sledování v dospělosti provedli u pacientek s Turnerovým syndromem francouzští lékaři.

Dotazníkové šetření

Do své studie zahrnuli celkem 568 mladých žen s Turnerovým syndromem s průměrným věkem 22,6 ± 2,6 roku (rozmezí bylo od 18,3 do 31,2 roku). Ty byly průměrně šest let po ukončení léčby pomocí růstového hormonu. Všechny pacientky byly dotazovány pomocí dotazníků, kde odpovídaly na otázky týkající se jak jejich zdravotního stavu, konečné výšky v dospělosti a socioekonomického postavení, tak i toho, jak často a ke kterým lékařům chodí na kontrolu a jak tyto kontroly probíhají.

Zanedbané kontroly

Jak se po zhodnocení výsledků ukázalo, lékařská péče u dospělých pacientek s Turnerovým syndromem oproti dětskému věku značně pokulhává. Nejčastěji byly pacientky sledovány u praktických lékařů a svých gynekologů, část pacientek pravidelně navštěvovala i endokrinologa. Co se vyšetření týče, kromě běžných se často u pacientek prováděly audiometrie a také laboratorní vyšetření. Ovšem jen 3,5 % pacientek podstoupilo všechna vyšetření v pravidelných intervalech. Častěji také pravidelné kontroly zanedbávaly pacientky z nižších sociálních vrstev.

Bude následná péče důslednější?

Ze studie vyplynulo, že na rozdíl od velmi intenzivní péče v dětském věku byla následná lékařská péče v dospělosti u pacientek s Turnerovým syndromem hrubě neadekvátní. Jednalo se jak o nepravidelné návštěvy sociálně slabších pacientek, tak i o nevhodný výběr lékaře, který by měl kontroly provádět. Většina pacientek se totiž spoléhala pouze na svého praktického lékaře a zanedbávala kontroly ve specializovaných centrech. Tento stav je třeba změnit a ukázat pacientkám, že je třeba kontroly absolvovat pravidelně.

(kam)

Zdroj: Devernay M. et al.: Determinants of medical care for young women with Turner syndrome, J Clin Endocrinol Metab. 2009 Sep; 94 (9): 3408–13. Epub 2009 May 26.Archiv starších novinek

 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: