Ostatní medicínská témata:

hledat uLékaře.cz
 
 

Přehled článků


Archiv starších novinek

 Hledat  

Nalezeno 144 záznamů z celkového počtu 144, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Deficit hormonů hypofýzy po traumatickém poškození mozku
U pacientů po traumatickém poškození mozku s přetrvávající poruchou kognitivních funkcí byl zjištěn velmi častý deficit růstového hormonu i dalších hypofyzárních hormonů. Deficience hormonů hypofýzy ...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Vliv nadváhy na účinnost podávání lidského růstového hormonu u dětí s jeho deficitem
Německá studie prokázala, že nadváha u dětí s deficitem růstového hormonu (GHD) neovlivňuje dlouhodobou odpověď na substituci lidským růstovým hormonem. Studie měla ověřit hypotézu, že děti s GHD a n...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Inzulinová senzitivita a funkce β-buněk pankreatu u deficience růstového hormonu
V americké studii publikované v březnu 2012 byla u dospělých osob s celoživotní neléčenou izolovanou deficiencí růstového hormonu (IGHD) zjištěna snížená funkce β-buněk pankreatu a častější výskyt...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Souvisí maternální hladina leptinu s růstovou retardací dítěte?
Leptin je hormon tvořený jak tukovou tkání, tak i placentou v těhotenství. Ovlivňuje jak patofyziologické procesy vzniku obezity a diabetu, tak i samotné těhotné. Klinické studie totiž prokázaly, že...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Následná lékařská péče u žen s Turnerovým syndromem
Léčba Turnerova syndromu pomocí růstového hormonu patří ke zlatým standardům indikací růstového hormonu. Dokáže totiž u takto postižených dívek zlepšit jejich zdravotní stav. Důležité je nicméně...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Vliv léčby růstovým hormonem na množství tělesného tuku
Pacienti s hypopituitarismem a deficitem růstového hormonu (GHD) mají odlišnou stavbu těla charakterizovanou zvýšením tukové tkáně ve viscerální oblasti a snížením množství volného tuku a celkové...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Vliv různých forem fyzické zátěže na hladinu růstového hormonu
Růstový hormon (RH) je základní regulátor syntézy inzulinu podobného růstového faktoru I (IGF-1) a IGF vázajícího proteinu 3 (IGFBP-3) v játrech. IGF-1 se účastní regulace sekrece RH a je současně...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Vliv růstové retardace dětí na adrenální hyperandrogenismus v dospělém věku
Je známo, že intrauterinní růstová retardace (IUGR), následná nízká porodní hmotnost vztažená ke gestačnímu věku (SGA) a rychlý postnatální růstový catch-up predisponují v dospělosti k výskytu...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Nově objevené varianty genu pro IGF-1 receptor u SGA dětí
Děti, které se narodí jako příliš malé na svůj gestační věk, tvoří velice různorodou skupinu. Zatím se u těchto dětí podařilo identifikovat pouze velice málo společných genů, které by za jejich...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


Abnormality v hypotalamo-hypofyzární oblasti a jejich klinický dopad
Ačkoliv mezi nejčastější příčiny deficitu růstového hormonu u dětí patří idiopatický izolovaný deficit růstového hormonu, často je nedostatečná produkce somatotropinu způsobena i strukturálními...

téma: přejít na Růstový hormon | přejít na Růstový hormon


 
Poradna lékaře

Pokud máte otázky týkající se endokrinního systému, můžete vstoupit do virtuálního kontaktu s lékařem v některé z našich tématicky zaměřených poraden.

Vstupte do poradny

Centra

Hledáte pomoc? Podívejte se, kde ji najdete: